Heari 助聽器首頁

標籤"耳聾"相關的問題

會員brock
09 30, 2021
    神經性耳聾戴助聽器有用嗎?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
261
0
0
會員mala
09 30, 2021
    長時間耳鳴會引起聽力下降嗎?...
09 30, 2021 用戶: mala (680 分)
211
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    戴助聽器時間長耳朵會好轉嗎?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
185
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    助聽器是不是越小價格越貴?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
202
0
0
會員Betsy..
09 08, 2021
    甚麼是人工耳蝸?...
09 08, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
172
0
1
會員brock
09 03, 2021
    耳聾有哪些危害?...
09 03, 2021 用戶: brock (1k 分)
119
0
2
會員brock
09 03, 2021
    老年人耳聾有什麼特點?...
09 03, 2021 用戶: brock (1k 分)
174
0
1
會員amy1
09 02, 2021
    各種類型的助聽器價格,你知多少?...
09 02, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
209
0
1
會員leasyx
08 06, 2021
    長時間帶助聽器好不好?...
08 06, 2021 用戶: leasyx (1.9k 分)
196
0
2
會員June
07 06, 2021
    突發性耳聾需不需要帶助聽器?...
07 06, 2021 用戶: June (1.5k 分)
193
0
2
會員amy1
07 06, 2021
    輕度耳聾需不需要戴助聽器?...
07 06, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
235
0
3
會員leasyx
06 10, 2021
    如何理解什麼是耳鳴 ?...
06 10, 2021 用戶: leasyx (1.9k 分)
94
0
2
查看更多請點擊 問題列表 或者 熱門標籤
助聽器聽力測試,立即預約
歡迎來到 香港助聽器討論區 | Heari 助聽器 ,有什麼問題請在這裏提問,你將會收到社區其他成員的回答。
Heari 掛頸式助聽器,戴得舒適,聽得清晰
...