Heari 助聽器首頁

標籤"聽力"相關的問題

會員brock
09 30, 2021
    助聽器每天戴幾個小時合適?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
245
0
0
會員brock
09 30, 2021
    下雨天助聽器進水了該如何處理?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
186
0
0
會員June
09 29, 2021
    一側聽力下降一側正常需要配助聽器嗎?...
09 29, 2021 用戶: June (1.5k 分)
202
0
0
會員amy1
09 14, 2021
    如何選擇合適的助聽器?...
09 14, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
219
0
1
會員brock
09 14, 2021
    老年人要如何保護聽力?...
09 14, 2021 用戶: brock (1k 分)
213
0
2
會員Betsy..
09 08, 2021
    甚麼是人工耳蝸?...
09 08, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
172
0
1
會員mala
07 07, 2021
    情緒與聽力有關係嗎?...
07 07, 2021 用戶: mala (680 分)
182
0
2
07 02, 2021
    不戴助聽器耳聋能恢复吗?...
07 02, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
165
0
2
會員amy1
06 16, 2021
    如何才能預防耳鳴?...
06 16, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
160
0
3
會員amy1
06 16, 2021
    如何保護殘餘聽力?...
06 16, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
147
0
3
會員amy1
06 10, 2021
    是什麼原因會令到耳朵有異味?...
06 10, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
156
0
2
會員leasyx
06 10, 2021
    如何理解什麼是耳鳴 ?...
06 10, 2021 用戶: leasyx (1.9k 分)
94
0
2
06 10, 2021
    日常生活怎樣預防聽力受損?...
06 10, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
165
0
2
會員brock
05 20, 2021
    如何判斷自己是否有聽力問題?...
05 20, 2021 用戶: brock (1k 分)
177
0
3
會員Betsy..
05 20, 2021
    配了助聽器之後就必須一直戴着嗎?...
05 20, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
133
0
2
會員wpadmin
05 18, 2021
180
0
2
會員leasyx
05 06, 2021
    平常生活中如何適應助聽器?...
05 06, 2021 用戶: leasyx (1.9k 分)
133
0
3
會員qwe
04 23, 2021
173
0
3
會員qwe
04 23, 2021
186
0
3
會員qwe
04 13, 2021
    ...
04 13, 2021 用戶: qwe (640 分)
169
0
3
助聽器聽力測試,立即預約
歡迎來到 香港助聽器討論區 | Heari 助聽器 ,有什麼問題請在這裏提問,你將會收到社區其他成員的回答。
Heari 掛頸式助聽器,戴得舒適,聽得清晰
...