Heari 助聽器首頁

最新問題

會員Betsy..
09 30, 2021
    雙耳選配助聽器有哪些優勢?...
09 30, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
192
0
0
會員brock
09 30, 2021
    助聽器每天戴幾個小時合適?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
172
0
0
會員brock
09 30, 2021
    神經性耳聾戴助聽器有用嗎?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
164
0
0
會員brock
09 30, 2021
    下雨天助聽器進水了該如何處理?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
128
0
0
會員mala
09 30, 2021
    助聽器通道數是不是越多越好?...
09 30, 2021 用戶: mala (680 分)
134
0
0
會員mala
09 30, 2021
    長時間耳鳴會引起聽力下降嗎?...
09 30, 2021 用戶: mala (680 分)
114
0
0
會員June
09 29, 2021
    一側聽力下降一側正常需要配助聽器嗎?...
09 29, 2021 用戶: June (1.5k 分)
114
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    助聽器不經常戴會壞嗎?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
110
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    助聽器隱形跟不隱形的有什麼區別?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
86
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    戴助聽器時間長耳朵會好轉嗎?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
103
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    助聽器是不是越小價格越貴?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
114
0
0
會員brock
09 29, 2021
    耳鳴是什麼?產生耳鳴的原因有哪些?...
09 29, 2021 用戶: brock (1k 分)
79
0
0
會員mala
09 15, 2021
    人工耳蝸和助聽器的區別是什麼?...
09 15, 2021 用戶: mala (680 分)
175
0
1
會員mala
09 15, 2021
    給老人買助聽器,有哪些經驗可以分享?...
09 15, 2021 用戶: mala (680 分)
168
0
0
會員amy1
09 14, 2021
    一只耳朵聽力下降,需要配戴助聽器嗎?...
09 14, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
86
0
1
會員amy1
09 14, 2021
    如何選擇合適的助聽器?...
09 14, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
132
0
1
會員amy1
09 14, 2021
    聽力損失為什麼要配戴助聽器?...
09 14, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
96
0
1
會員brock
09 14, 2021
    老年人要如何保護聽力?...
09 14, 2021 用戶: brock (1k 分)
107
0
2
會員brock
09 14, 2021
    如何改善睡眠,讓睡眠不影響聽力?...
09 14, 2021 用戶: brock (1k 分)
95
0
1
會員Betsy..
09 08, 2021
    雙耳輕度聽損雙耳配戴助聽器好還是單耳好?...
09 08, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
60
0
2
助聽器聽力測試,立即預約
歡迎來到 香港助聽器討論區 | Heari 助聽器 ,有什麼問題請在這裏提問,你將會收到社區其他成員的回答。
Heari 掛頸式助聽器,戴得舒適,聽得清晰
...