Heari 助聽器首頁

最新問答

會員Betsy..
09 30, 2021
    雙耳選配助聽器有哪些優勢?...
09 30, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
336
0
0
會員brock
09 30, 2021
    助聽器每天戴幾個小時合適?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
255
0
0
會員brock
09 30, 2021
    神經性耳聾戴助聽器有用嗎?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
271
0
0
會員brock
09 30, 2021
    下雨天助聽器進水了該如何處理?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
195
0
0
會員mala
09 30, 2021
    助聽器通道數是不是越多越好?...
09 30, 2021 用戶: mala (680 分)
239
0
0
會員mala
09 30, 2021
    長時間耳鳴會引起聽力下降嗎?...
09 30, 2021 用戶: mala (680 分)
226
0
0
會員June
09 29, 2021
    一側聽力下降一側正常需要配助聽器嗎?...
09 29, 2021 用戶: June (1.5k 分)
213
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    助聽器不經常戴會壞嗎?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
241
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    助聽器隱形跟不隱形的有什麼區別?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
148
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    戴助聽器時間長耳朵會好轉嗎?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
197
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    助聽器是不是越小價格越貴?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
214
0
0
會員brock
09 29, 2021
    耳鳴是什麼?產生耳鳴的原因有哪些?...
09 29, 2021 用戶: brock (1k 分)
166
0
0
會員brock
09 16, 2021
    助聽器戴了一段時間後,聲音變小了是為什麼?...
09 16, 2021 用戶: brock (1k 分)
272
0
2
會員wpadmin
09 16, 2021
    人工耳蝸和助聽器的區別是什麼?...
09 16, 2021 用戶: wpadmin (1.2k 分)
282
0
1
09 16, 2021
    如何改善睡眠,讓睡眠不影響聽力?...
09 16, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
201
0
1
09 16, 2021
    老年人要如何保護聽力?...
09 16, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
230
0
2
會員mala
09 16, 2021
    兒童的助聽器應該怎樣選擇?...
09 16, 2021 用戶: mala (680 分)
222
0
1
會員mala
09 15, 2021
    給老人買助聽器,有哪些經驗可以分享?...
09 15, 2021 用戶: mala (680 分)
296
0
0
會員mala
09 15, 2021
    聽力損失為什麼要配戴助聽器?...
09 15, 2021 用戶: mala (680 分)
195
0
1
09 15, 2021
    如何選擇合適的助聽器?...
09 15, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
235
0
1
查看更多請點擊 問題列表 或者 熱門標籤
助聽器聽力測試,立即預約
歡迎來到 香港助聽器討論區 | Heari 助聽器 ,有什麼問題請在這裏提問,你將會收到社區其他成員的回答。
Heari 掛頸式助聽器,戴得舒適,聽得清晰
...