Heari 助聽器首頁

標籤"助聽器"相關的問題

會員Betsy..
09 30, 2021
    雙耳選配助聽器有哪些優勢?...
09 30, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
323
0
0
會員brock
09 30, 2021
    助聽器每天戴幾個小時合適?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
245
0
0
會員brock
09 30, 2021
    神經性耳聾戴助聽器有用嗎?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
261
0
0
會員brock
09 30, 2021
    下雨天助聽器進水了該如何處理?...
09 30, 2021 用戶: brock (1k 分)
186
0
0
會員mala
09 30, 2021
    助聽器通道數是不是越多越好?...
09 30, 2021 用戶: mala (680 分)
225
0
0
會員June
09 29, 2021
    一側聽力下降一側正常需要配助聽器嗎?...
09 29, 2021 用戶: June (1.5k 分)
202
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    助聽器不經常戴會壞嗎?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
216
0
0
會員amy1
09 29, 2021
    助聽器是不是越小價格越貴?...
09 29, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
202
0
0
會員brock
09 29, 2021
    耳鳴是什麼?產生耳鳴的原因有哪些?...
09 29, 2021 用戶: brock (1k 分)
148
0
0
會員mala
09 15, 2021
    人工耳蝸和助聽器的區別是什麼?...
09 15, 2021 用戶: mala (680 分)
265
0
1
會員amy1
09 14, 2021
    一只耳朵聽力下降,需要配戴助聽器嗎?...
09 14, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
163
0
1
會員amy1
09 14, 2021
    如何選擇合適的助聽器?...
09 14, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
219
0
1
會員brock
09 14, 2021
    如何改善睡眠,讓睡眠不影響聽力?...
09 14, 2021 用戶: brock (1k 分)
184
0
1
會員Betsy..
09 08, 2021
    雙耳輕度聽損雙耳配戴助聽器好還是單耳好?...
09 08, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
104
0
2
會員Betsy..
09 08, 2021
    兒童的助聽器應該怎樣選擇?...
09 08, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
209
0
1
會員brock
09 03, 2021
    戴上助聽器之後,耳朵會感覺好悶,怎麼解決?...
09 03, 2021 用戶: brock (1k 分)
152
0
1
會員amy1
09 02, 2021
    助聽器出現雜音是什麼原因?...
09 02, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
129
0
1
會員amy1
09 02, 2021
    各種類型的助聽器價格,你知多少?...
09 02, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
209
0
1
會員leasyx
08 06, 2021
    長時間帶助聽器好不好?...
08 06, 2021 用戶: leasyx (1.9k 分)
196
0
2
會員mala
07 07, 2021
    情緒與聽力有關係嗎?...
07 07, 2021 用戶: mala (680 分)
182
0
2
助聽器聽力測試,立即預約
歡迎來到 香港助聽器討論區 | Heari 助聽器 ,有什麼問題請在這裏提問,你將會收到社區其他成員的回答。
Heari 掛頸式助聽器,戴得舒適,聽得清晰
...