Heari 助聽器首頁

mala 的最新動態

會員
09 30, 2021
    助聽器通道數是不是越多越好?...
09 30, 2021
134
0
0
會員
09 30, 2021
    長時間耳鳴會引起聽力下降嗎?...
09 30, 2021
114
0
0
會員
09 16, 2021
    老年人要如何保護聽力?...
09 16, 2021
107
0
2
會員
09 16, 2021
    兒童的助聽器應該怎樣選擇?...
09 16, 2021
125
0
1
會員
09 15, 2021
    人工耳蝸和助聽器的區別是什麼?...
09 15, 2021
175
0
1
會員
09 15, 2021
    給老人買助聽器,有哪些經驗可以分享?...
09 15, 2021
168
0
0
會員
09 15, 2021
    聽力損失為什麼要配戴助聽器?...
09 15, 2021
96
0
1
會員
09 07, 2021
    老年人耳聾有什麼特點?...
09 07, 2021
107
0
1
會員
09 07, 2021
65
0
2
會員
09 07, 2021
    戴上助聽器之後,耳朵會感覺好悶,怎麼解決?...
09 07, 2021
88
0
1
會員
08 25, 2021
    長時間帶助聽器好不好?...
08 25, 2021
126
0
2
會員
07 07, 2021
    情緒與聽力有關係嗎?...
07 07, 2021
94
0
2
會員
06 29, 2021
    充電式助聽器的優點...
06 29, 2021
145
0
3
會員
06 29, 2021
    助聽器耳機和普通耳機的區別有什麼?...
06 29, 2021
126
0
3
會員
06 29, 2021
    睡眠時間要摘下助聽器?...
06 29, 2021
93
0
3
助聽器聽力測試,立即預約
歡迎來到 香港助聽器討論區 | Heari 助聽器 ,有什麼問題請在這裏提問,你將會收到社區其他成員的回答。
Heari 掛頸式助聽器,戴得舒適,聽得清晰
...