Heari 助聽器首頁

回答最多的問題

285
0
4
會員June
05 06, 2021
    助聽器為什麼需要雙耳配戴?...
05 06, 2021 用戶: June (1.5k 分)
159
0
4
會員June
05 06, 2021
    聽力障礙不配戴助聽器的危害有哪些?...
05 06, 2021 用戶: June (1.5k 分)
96
0
4
會員June
04 23, 2021
358
0
4
180
0
4
會員wpadmin
08 13, 2020
    第一次配戴助聽器聽應注意什麼?...
08 13, 2020 用戶: wpadmin (1.2k 分)
748
0
4
會員wpadmin
08 13, 2020
487
0
4
會員wpadmin
08 13, 2020
1191
0
4
會員leasyx
08 06, 2021
    充電式的助聽器好處是什麼?...
08 06, 2021 用戶: leasyx (1.9k 分)
188
0
3
會員amy1
07 06, 2021
    輕度耳聾需不需要戴助聽器?...
07 06, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
235
0
3
會員June
06 28, 2021
    睡眠時間要摘下助聽器?...
06 28, 2021 用戶: June (1.5k 分)
160
0
3
會員June
06 28, 2021
    充電式助聽器的優點...
06 28, 2021 用戶: June (1.5k 分)
216
0
3
06 28, 2021
    助聽器耳機和普通耳機的區別有什麼?...
06 28, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
192
0
3
會員June
06 22, 2021
    怎麼做好助聽器的清潔與保養?...
06 22, 2021 用戶: June (1.5k 分)
241
0
3
會員Betsy..
06 21, 2021
    老人配助聽器需要做哪些檢查?...
06 21, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
119
0
3
06 17, 2021
    為什麼助聽器需要經常維護?...
06 17, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
135
0
3
會員amy1
06 16, 2021
    如何才能預防耳鳴?...
06 16, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
160
0
3
會員amy1
06 16, 2021
    如何保護殘餘聽力?...
06 16, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
147
0
3
會員brock
05 20, 2021
    如何判斷自己是否有聽力問題?...
05 20, 2021 用戶: brock (1k 分)
177
0
3
會員Betsy..
05 20, 2021
    雙耳聽力障礙,只配戴一只助聽器可以嗎?...
05 20, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
129
0
3
助聽器聽力測試,立即預約
歡迎來到 香港助聽器討論區 | Heari 助聽器 ,有什麼問題請在這裏提問,你將會收到社區其他成員的回答。
Heari 掛頸式助聽器,戴得舒適,聽得清晰
...