Heari 助聽器首頁

標籤"助聽器"相關的問題

會員amy1
07 06, 2021
    輕度耳聾需不需要戴助聽器?...
07 06, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
162
0
3
07 02, 2021
    不戴助聽器耳聋能恢复吗?...
07 02, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
108
0
2
07 02, 2021
    什麼是中度聽力損失?...
07 02, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
124
0
2
會員June
06 28, 2021
    睡眠時間要摘下助聽器?...
06 28, 2021 用戶: June (1.5k 分)
105
0
3
會員June
06 28, 2021
    充電式助聽器的優點...
06 28, 2021 用戶: June (1.5k 分)
166
0
3
06 21, 2021
    老人配戴助聽器的好處!...
06 21, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
96
0
2
會員Betsy..
06 21, 2021
    老人配助聽器需要做哪些檢查?...
06 21, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
89
0
3
會員leasyx
06 17, 2021
    助聽器能幫助哪些聽障患者?...
06 17, 2021 用戶: leasyx (1.9k 分)
105
0
2
會員amy1
06 16, 2021
    如何才能預防耳鳴?...
06 16, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
104
0
3
會員amy1
06 16, 2021
    如何保護殘餘聽力?...
06 16, 2021 用戶: amy1 (1.6k 分)
93
0
3
會員leasyx
06 10, 2021
    要隔多長時間才復查一次聽力?...
06 10, 2021 用戶: leasyx (1.9k 分)
80
0
2
會員leasyx
06 10, 2021
    如何理解什麼是耳鳴 ?...
06 10, 2021 用戶: leasyx (1.9k 分)
70
0
2
06 10, 2021
    父親節到了送什麼樣的助聽器給爸爸呢?...
06 10, 2021 用戶: 爱吃咪咪的瞄 (1.7k 分)
100
0
2
會員brock
05 20, 2021
    如何判斷自己是否有聽力問題?...
05 20, 2021 用戶: brock (1k 分)
122
0
3
會員brock
05 20, 2021
    什麼情況下不需要配戴助聽器?...
05 20, 2021 用戶: brock (1k 分)
73
0
2
會員Betsy..
05 20, 2021
    雙耳聽力障礙,只配戴一只助聽器可以嗎?...
05 20, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
101
0
3
會員Betsy..
05 20, 2021
    配了助聽器之後就必須一直戴着嗎?...
05 20, 2021 用戶: Betsy.. (1.3k 分)
81
0
2
226
0
4
會員wpadmin
05 18, 2021
123
0
2
會員Betsy..
05 06, 2021
128
0
3
助聽器聽力測試,立即預約
歡迎來到 香港助聽器討論區 | Heari 助聽器 ,有什麼問題請在這裏提問,你將會收到社區其他成員的回答。
Heari 掛頸式助聽器,戴得舒適,聽得清晰
...